Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adopce afrických dětí

4. 11. 2006
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ – PROJEKT POMOCI NA DÁLKU

Cíl projektu
Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale „adoptivní rodič“ z Evropy – což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma – mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. „Adoptivní rodina“ je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je možné i poslat dítěti menší dárek a v rámci možností ho případně i navštívit. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců.
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.

 Obrazek Obrazek

.

Částka, způsob plateb a použití peněz
Pro dítě v Keni se jedná na celý rok o příspěvek 7 200 Kč (9 600 Sk), který je možno zaplatit jednorázově, půlročně, čtvrtletně nebo i v měsíčních splátkách (tedy 600 Kč nebo 800 Sk měsíčně).
Pro lepší představu – jedná se o částku přibližně odpovídající ceně jedné kávy denně!
Protože je tento projekt organizován sítí dobrovolníků Humanistického hnutí, stává se každý „adoptivní rodič“ součástí této celosvětové sítě solidarity – členem Humanistického hnutí, a je tedy pravidelně informován o činnosti humanistů a zván na pořádané akce. Součástí celkové roční částky je proto i příspěvek na organizaci dalších humanistických projektů.
Úplně přesně je celková roční částka použita takto:
5 000 Kč (70 %) obdrží přímo dané dítě v Keni
(kompletní školní uniforma, učebnice, školní pomůcky, školní poplatky a v některých oblastech, kde jsou kvalitní státní – bezplatné – školy, se hradí i zdravotní péče, jídlo nebo další potřebné věci, jako jsou matrace, deky, moskytiéry...).
900 Kč (12 %) příspěvek Humanistickému hnutí (financuje především organizační záležitosti všech projektů Kampaně lidské podpory, semináře pro koordinátory kampaně, částečně hradí cestovné hlavních koordinátorů
„Adopce afrických dětí“ a finančně náročnější projekty v Keni – vybavení škol, sirotčinců, zdravotních center atd.).
1 300 Kč (18 %) náklady přímo spojené s realizací projektu „Adopce afrických dětí“ – v Evropě i v Keni (poštovné, bankovní poplatky, kancelářské potřeby a provoz kanceláře, webové stránky, platy dvou hlavních koordinátorek, náklady koordinátorů v Keni – fotky, obálky, poštovné, cestovné...).

Termíny adopcí a nástupů do školy
Školní rok v Keni začíná v lednu a je rozdělen do tří vyučovacích období, mezi kterými jsou prázdniny. „Adoptované“ dítě může nastoupit do školy vždy na začátku vyučovacího období – tedy v lednu, květnu nebo září. Po ukončení tříměsíčního vyučovacího období škola vystaví „vysvědčení“, které „adoptivní rodič“ potom dostane s dopisem od dítěte.

Jak si „adoptovat“ africké dítě na dálku?
1. Vyberte si konkrétní dítě z databáze. Pro snadnější řešení všech záležitostí si vyberte dítě podle místa, které je nejblíže vašemu bydlišti.
2. Kontaktujte koordinátora pro dané dítě a ověřte si, že o tomto dítěti ještě s nikým nejedná. Zeptejte se na podrobnosti, termín nástupu do školy, možnosti plateb a požádejte o zaslání formuláře k vyplnění.
3. Vyplňte formulář (darovací smlouvu) pro vámi vybrané dítě, kde si vyberete způsob platby a udáte kontakty na vás. Darovací smlouvu vytiskněte 2krát, podepište a obě kopie odešlete poštou na adresu: Humanistické centrum Narovinu, Vltavská 24, 150 00, Praha 5. Pro urychlení vyřízení adopce můžete darovací smlouvu poslat i předem na fax: 257 310 329.
4. Přesně podle toho, co jste vyplnili na darovací smlouvě, pošlete první platbu na číslo účtu uvedeného na smlouvě. Nezapomeňte uvést číslo dítěte jako variabilní symbol.
5. Do 14 dnů od obdržení vaší smlouvy vám pošleme zpět potvrzenou kopii darovací smlouvy společně s certifikátem o „Adopci afrického dítěte“ s fotografií „vašeho afrického dítěte“.
Tímto je „Adopce“ uskutečněna a dítě nastoupí v nejbližším možném termínu do školy. První dopis s vysvědčením z Keni dostanete přibližně měsíc po skončení školního období v Keni, kterým „vaše“ dítě začínalo.

Jak jinak je možné se zapojit?
Pomocí s organizováním tohoto projektu v ČR nebo SR. Lze například pomoci s organizací projektu v místě vašeho bydliště – uspořádat nějakou prezentaci s výstavou a promítáním, lze také umožnit prezentaci projektu ve firemních provozovnách, časopisech nebo formou banneru na vlastních webových stránkách…
Vzít si na starosti nějaké děti a začít zprostředkovávat adopce (vysvětlovat vše novým zájemcům, sepisovat smlouvy, podávat těmto novým „adoptivním rodičům“ všechny informace…). Začít vytvářet svoji skupinu v rámci projektu Adopce.
Vzít si na starosti propagaci projektu Adopce (kontaktovat novináře, rádia, TV, internetové servery…). Najít možnosti, jak informovat co nejvíce lidí v ČR o tomto projektu.
Věnovat se vytváření a zajišťování tisku materiálů pro projekt Adopce (hledat sponzory, tiskárny).
Věnovat se technické podpoře projektu – správa webové stránky, vytváření databází, výroba a tisk certifikátů, skenování fotek dětí, překládání informací z dotazníků dětí…
Zajišťovat administrativní stránku projektu – kontrola plateb, vyřizování pošty, rozesílání dopisů od dětí… Věnovat se odborné pomoci (zajišťovat účetnictví a všechny formální záležitosti).
Shánět finance a sponzory – např. počítače pro organizátory do Keni, kancelářské prostory pro nás, bezplatnou dopravu dárků pro děti do Keni.
Pomoci s organizací setkání „adoptivních rodičů“ (videoprojekce, materiály, občerstvení…).

.

Více informací na: www.adopceafrika.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář